политика за поверителност

Посетители под 18-годишна възраст не трябва да ни предоставят каквато и да е информация.

Дрип Юръп ООД, регистрирано в българския Търговски регистър, ЕИК 205690482 , със седалище на адрес гр. София 1415, кв. Драгалевци, ул. Марин Големинов № 7А и с адрес на управление гр. София 1592, ул. Източна тангента № 102, ("нас", "ние", или "нашият") управляваме сайта DIP (наричан по-долу Услуга).

събиране на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставим и подобрим нашата услуга.

ВИДОВЕ СЪБИРАНИ ДАННИ

ЛИЧНИ ДАННИ

Докато използвате нашата услуга, можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране („Лични данни“).

Лична информация може да включва, но не се ограничава до:

 • име и фамилия

 • телефонен номер

 • адрес

 • имейл

ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО

Можем също така да събираме информация за достъпа до услугата и как тя се използва(„Данни за използване“). Тези данни за използване могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип на браузъра, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникалните идентификатори на устройства и други диагностични данни.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ДАННИ ЗА БИСКВИТКИ

Използваме "Бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да следим дейността в нашата услуга и да съхраняваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използваните технологии за проследяване са маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочи кога се изпраща „бисквитка“. Въпреки това, ако не приемате „бисквитки“, може да не можете да използвате някои части от нашата Услуга.

Пример на бисквитките, който използваме:

 • Бисквитки за сесията в която си. Ние използваме бисквитки за сесиите, за да управляваме нашата

 • Предпочитани бисквитки. Ние използвами предпочитани бисквитки за да запомним вашите предпочитания и различни настойки

 • Бисквитки за сигурност. Ние използваме бисквитките за сигурност за целите на сигурността

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

Дрип Юръп използва събраната информация за различни цели:

 • да предоставя и поддържа услугата

 • да Ви уведомим за промени в нашата услуга

 • да Ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да го направите

 • да осигурява грижа и подкрепа за клиентите

 • да предоставяме анализ или ценна информация, за да можем да подобрим Услугата

 • да следи използването на Услугата

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърляна към и поддържани на – компютри, намиращи се извън вашата държава, област или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън България и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително личните данни, в България и ги обработваме там. Вашето съгласие с тази Поверителност и политика за бисквитки, последвано от подаването на такава информация, представлява вашето съгласие с това прехвърляне.

Дрип Юръп ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Поверителност и политика за бисквитки и прехвърлянето на Вашите лични данни няма да се извършва в организация или държава, освен ако не са налице адекватен контрол, включително сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Дрип Юръп може да разкрие Вашите лични данни, ако това е необходимо:

 • за да изпълнява законово задължение

 • за да защитава и брани правата или собствеността на Дрип Юръп

 • за предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с потребителите на Услугата

 • за да защитите личната безопасност на потребителите на Услугата или обществеността

 • за да се защити срещу юридическа отговорност

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод на предаване по интернет, или методът на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната й сигурност.

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

Можем да наемем фирми и физически лица от трети страни, които да улеснят нашата услуга („Доставчици на услуги“), да предоставят Услугата от наше име, да изпълняват услуги, свързани с услугите, или да ни помогнат да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са задължени да не я разкриват или използват за други цели.

АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

 • Google Analytics

 • Facebook Analytics

 • Vercel Analytics

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка от трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на третата страна. Силно ви съветваме да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние не контролираме и не поемаме отговорност за съдържанието, правилата за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Понякога можем да актуализираме тази Политика за поверителност. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

за тази политика за поверителност

Ние можем да променяме тези по всяко време. Ако някое от тези условия е невалидно или неприложимо, останалата част от тези правила и условия ще продължат да имат пълна сила и действие.

свържи се с нас